Manglar

En mangel från Electrolux Professional ger flera fördelar:
Öka produktiviteten med optimal hygien tack vare avancerad elektronik för att styra och optimera tvättprocessen, såsom den patenterade DIAMMS