Kylrum och aggregat

Norcool har 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av kylaggregat.
Vi levererar idag kompakta kylaggregat, splitaggregat samt aggregat för vinrum och vinkällare. Aggregatet placeras i en nisch eller ett hål i väggen mellan kylrummet och det utrymme där den varma sidan av aggregatet ska placeras.
Valet av aggregat är beroende av rummets storlek, så kontakta oss för ytterligare råd och vägledning.