Torktumlare TD 6-7

Användarcentrerad design
Certifierad ergonomisk design med ett användarcentrerat synsätt för extraordinär
användarvänlighet

  • Luddfilter Den vågräta filterlådan är placerad för att vara lätt att komma åt och rengöra,
    då den är staplad på en WH6-6 för bästa ergonomi
  • Displayen kan lätt flyttas till botten av torktumlaren, för att vara lättillgänglig
    då tumlaren är pelarmonterad