Tvättmedelsdosering

Vi säljer och installerar automatisk dosering av tvättmedel. Med ett automatiskt doseringssystem optimeras doseringen av tvättmedel.

Det ger en trivsammare tvättstuga, minskad miljöbelastning, minskade hud- och allergiproblem samt mindre slitage på tvättmaskinerna.